Vedtægter for Nørresundby Boligselskab

Disse vedtægter suppleres med reglerne i lov om almene boliger m.v. og de bestemmelser, der er fastsat i medfør heraf.


Godkendt på boligorganisationens repræsentantskabsmøde den 24. september 2020

Vedtægter