Information om sortering af affald

Brev til beboerne

Sorteringsvejledning fra Aalborg Renovation

Haveaffald

Quick guide til sortering

Waste sorting guide